Araç Muayene Yetki Yazısı Örneği

Yetki Yazısı Örneği

[Şirket Antetli Kağıdı]

.. / .. /….

Sayın Yetkili,

Mülkiyeti şirketimize ait olan aşağıda plakaları veya şasi numaraları belirtilen ……….. adet aracın muayenesini yaptırmaya tam yetkili ve mezun olmak üzere, şirketimiz çalışanlarından …………………………….. T.C. kimlik nolu ……….[Ad – Soyad ]………….., şirketimizce vekil tayin edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

[Firma Unvanı]

[Firma Vergi Dairesi / Vergi No]

[Şirket Yetkilisi Ad ve Soyadı]

[Kaşe ve imza]

Plaka veya şasi no (elle yapılan ekleme veya düzeltmeler kabul edilmeyecektir )

1.

2.

3.

Ek: Şirket imza sirküleri veya noter onaylı sureti (Geçerlilik tarihi içinde olmalıdır)